FORMOSA šviečiančios tūrinės iškabos projektavimas ir derinimas.